hanuman Chalisa Lyrics

hanuman chalisa

 Hanuman chalisa lyrics  दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु  सुधारि | बरनउँ रघुबर बिमल जसु , जो दायकु फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानिके , सुमिरौं पवन-कुमार | बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं , हरहु कलेस बिकार || चौपाई : जय हनुमान ज्ञान गुण सागर | जय कपीस तिहुँ लोक उजागर || … Read more

error: Content is protected!!